Re: JAM 38 vjeqe

Date: 31/08/2016 | By: jani

gisis jani edhe une jame per nj lidhje serioze olta kur do dheni ju per mometi ne cili qyte te qe te leme nj dite takimi per te nje o u m ri me mire ng afer olta 0685452402 ose 0685452316 jani gisis

New comment