Informatike

Pagesa elektronike

20/12/2009 14:10
   Pagesa elektronike nënkupton çfarëdo transaksioni pagese të kryer me anë të kartelës që përmban pjesën magnetike, mikrokroçarqeve ose çelësin biometrik që shfrytëzohet në terminalet elektronike të pagesave -TEP ose në terminalet e pikës shitëse - PSH. Nuk përfshin[1]: a) kartelat...

Inxhinieri Programesh

20/12/2009 14:10
 Inxhinieri Programesh, (ang.: Software Engineering.), është një degë e Shkencave Kompjuterike që merret me prodhimin, mirëmbajtjen, testimin dhe përmirësimin e programeve të ndryshme informatike (Software Maintenance). Termi është përdorur për herë të parë në një konferencë të NASA-s në...

Protokolli i transmetimit te regjistrave FTP

20/12/2009 14:09
  Protokolli i transmetimit te regjistrave pse shkurtesa FTP nga angl.: File Transfer Protocol - është shërbim në internet që është i specializuar për shkarkimin (Download) dhe bartjen (Uploade) e regjistrave dhe të dhënave. Përparësi e tij ndaj shërbimeve tjera është që me futjen (Loging)...

Regjistruesi digjital

20/12/2009 14:08
 Regjistruesi digjital është pajisje elektronike e cila mund të regjistrojë zë ose figurë. Për shembull një regjistrues DVD mundë të regjistrojë disqe DVD-je. Ka edhe regjistrues me hard drive të cilët regjistrojnë direkt në hard-drive. Ka disa lloje të regjistruesve digjital dhe varësisht...

Rrjeti kompjuterik

20/12/2009 14:06
 Një rrjet kompjuterik është një grup kompjuterash autonomë të ndërlidhur me ndihmën e një teknologjie të caktuar. Dy kompjutera quhen të ndërlidhur nëse janë të aftë të shkëmbejnë informacion midis tyre. Lidhja mund të realizohet me anën e kabllove elektrikë, fibrave optike, mikrovalëve,...

SHEDH

20/12/2009 14:05
 Shkëmbimi elektronik i të dhënave - SHEDH nënkupton transferimin elektronik të informacionit nga kompjuteri në kompjuter duke shfrytëzuar standardet e pajtueshme për sajimin e informacionit.

SQ Spell Checker

20/12/2009 14:03
 SQ Spell Checker është një modul (shtesë) i programit të njohur për drejtshkrim Microsoft Word i cili është dedikuar për korrigjimin e drejtshkrimit në gjuhën shqipe. Shtojca përmirësohet herë pas here dhe është një ndihmesë gjatë redaktimeve të teksteve në gjuhën shqipe.

Sherbimi Newsgroup

20/12/2009 14:02
 Shërbimi Grup lajmesh (ang. Newsgroup me kuptimin Grupe lajmesh ) është shëbim që ju mundëson grupeve të mbledhura përdoruesish një vend takim (tabela e zezë), ku i lënë lajmet rreth temës së cilës i takon tabela e zezë. Në ndërkohë janë dhjetëra mijëra grupe të tilla të regjistruara në...

Sistemi i informacionit

20/12/2009 14:01
 Sistemi i informacionit nënkupton sistemin e sajimit, të dërgimit, marrjen, ruajtjen ose edhe përpunimin e mesazheve të të dhënave.

Tabela ASCII përmban të gjitha kodet e shenjave të ASCII

20/12/2009 14:01
 Tabela ASCII përmban të gjitha kodet e shenjave të ASCII. Vlera Hex Shenja ...

Sherbimi IRC

20/12/2009 14:00
 Shërbimi IRC (nga ang.: Internet Relay Chat që d.m.th Komunikim/Bised Reale në Internet apo shkurt Chat (IRC) - Biseda IRC} është shërbim i internetit që përdoruesve të saj ju mundëson komunikimin tani për tani (live). Ky komunikim bëhet zakonisht me tekstet e shkruara, ku duhet theksuar se...

Shfletuesi elektronik

20/12/2009 13:59
 Shfletuesi elektronik është një program përmes të cilit bëhet shfletimi i faqeve të krijuara në rrjetin e internetit. Shfletuesi elektronik zakonisht kryen më së paku dy funksione: shfletimin (gjurmimin) dhe intepretimin e fletave të gjetura në internet. Në praktikë këto programe kanë edhe...

Reklama

www.elbasan-city.tk

www.elbasan-city.tk Nje web site informativ qe mudeson shikuesit tane  Nje Informim Sa me te Plot ''Mirsevini Ne web site ton''