Century21 Albania

20/12/2009 15:27

 

Kompania: Century21 Albania
Profilli i Kompanisë: Century 21 është rrjeti më i madh dhe më i sukseshme i ndërmjetësimit të pronave të patundshme në nivel global. Që prej disa muajsh ky rrjet operon me sukses edhe në Shqipëri, duke ofruar një sherbim të plotë dhe profesional si për agjencitë imobiliare që bëhen pjesë e tij ashtu edhe për klientët dhe konsumatorët që kryejnë transaksione me ndërmjetësimin e zyrave qe operojne nen logon Century 21.
Pozicioni: Menaxher/Menaxhere te Licensimeve Franchise
Kategoria e Punes: Administrim biznesi
Vendndodhja: Tirane - Shqiperi
Pershkrimi: Century 21 është rrjeti më i madh dhe më i sukseshme i ndërmjetësimit të pronave të patundshme në nivel global. Që prej disa muajsh ky rrjet operon me sukses edhe në Shqipëri, duke ofruar një sherbim të plotë dhe professional si për agjencitë imobiliare që bëhen pjesë e tij ashtu edhe për klientët dhe konsumatorët që kryejnë transaksione me ndërmjetësimin e zyrave qe operojne nen logon Century 21. Me zgjerimin e aktivitetit të saj, zyra Master Franchaise e Century 21 Albania në Tiranë, kërkon të punësojë një Menaxher/Menaxhere te Licensimeve Franchise pranë Departamentit të Shitjes.
Detyrat/Pergjegjesite: Detyrat kryesore konsistojnë në: • Asiston ne planifikimin e licensimeve franchise • Zhvillon analizen rajonale te tregut • Adapton dhe mbledh aplikimet e kondidateve per sistemin franchise • Inicion dhe ndjek procesin e licensimeve • Krijon dhe mban prezantimet e tregut si dhe nderton mjetet dhe vlerat franchise • Bashkëpunon me departamentin e tjera, vecanarisht me ate te marketingut.
Kualifikime/Kerkesa: Kërkesat që kandidatët duhet të përmbushin për këtë pozicion janë: • Të kenë arsimin e lartë, dega menaxhim biznesi. • Të njohin gjuhën angleze • Eksperienca në punë, sidomos në fushën e real estate, përbën një avantazh. Të interesuarit duhet të shprehin interesin dhe dërgojnë CV me e-mail, në adresën: info@century21albania.com. Ju lutem shënoni në subjektin e e-mailit “Kandidaturë për Menaxher/e te Licensimeve Franchise”. Vetëm kandidaturat e përzgjedhura për intervistim do të kontaktohen.
Kerkohet foto e aplikantit: Jo
Kerkohet Leter Interesi: Jo
Niveli i kerkuar: Mesatare (3-10 vite)
Nr i kandidateve te kerkuar: 3
Tipi i punes: Kohë e plotë
Rroga: 0 / Vjetore
Data e fundit për aplikim: 31.12.2009