Regjistruesi digjital

20/12/2009 14:08

 Regjistruesi digjital është pajisje elektronike e cila mund të regjistrojë zë ose figurë. Për shembull një regjistrues DVD mundë të regjistrojë disqe DVD-je. Ka edhe regjistrues me hard drive të cilët regjistrojnë direkt në hard-drive.

Ka disa lloje të regjistruesve digjital dhe varësisht nga metoda apo materiali i regjistrimit të të dhënave dhe materiali bartës i regjistrimit bëhet edhe klasifikimi i tyre.