Abissinet

 Kompania me e madhe per shtrirjen e linjes se interenetit

Abissnet

Tiran