Identifikimi zanor

Identifikimi zanor

 Ashtu si shumë teknologji të tjera, edhe ajo për identifikimin zanor, është përmirësuar me kalimin e viteve dhe duke u bërë tani e përdorshme në shumë drejtime. Softwer-i për identifikimin zanor i instaluar në një PC, lap top apo sitem SatNav, po shkon drejt perfeksionimit. Sistemet ruajnw në një databazë një seri zërash. Kështu nëse një personi i bëhet një pyetje dhe ai i përgjigjet me po ose me jo, vetëm këto fjalë arrihen të identifikohen nga sistemi. Identifikimi i zërit është proces tepër i komplikuar pasi sistemi kërkon të dëgjojnë fjalët ashtu siç i ka të ruajta në databazë