KAMASUTRA

KAMASUTRA

 E vecanta e ketij sherbimi eshte menyra dhe lehtesia e te kuptuarit te pozicioneve te Kama Sutres.Nga te gjitha pozicionet qe ka Kama Sutra u be nje seleksionim prej 69 pozicionesh me pikante,te cilat ju thjeshte duke derguar nje SMS.