Rrjeti kompjuterik

20/12/2009 14:06

 Një rrjet kompjuterik është një grup kompjuterash autonomë të ndërlidhur me ndihmën e një teknologjie të caktuar. Dy kompjutera quhen të ndërlidhur nëse janë të aftë të shkëmbejnë informacion midis tyre. Lidhja mund të realizohet me anën e kabllove elektrikë, fibrave optike, mikrovalëve, rrezeve infra të kuqe apo me anën e satelitëve. Rrjetet kanë forma dhe madhësi të ndryshme.

Kategoritë

Sipas madhësisë

* Personal Area Network (PAN)
o Wireless PAN
* Local Area Network (LAN)
o Wireless LAN
o HomePNA
o Power line communication (HomePlug)
* Metropolitan Area Network (MAN)
o Wireless MAN
* Wide Area Network (WAN)

Sipas marrëdhënieve

* Client-server
* Multitier architecture
* Peer-to-peer

Sipas topologjisë

* bus network
* star network
* ring network
* grid network
* toroidal networks and hypercubes
* tree and hypertree networks

Sipas funksioneve

* Storage area networks
* Server farms
* Process control networks
* Value added network
* SOHO network
* Wireless community network
Protokollet

Klasifikimi i protokolleve sipas shtresës përkatëse të modelit OSI.

Shtresa e Aplikimit FTP | HTTP | IRC | NTP | POP3 | S-HTTP | SMTP | SNMP | Telnet | TFTP |

Shtresa e Prezantimit

Shtresa e Seksionit DNS | BGMP | LDAP | NetBIOS

Shtresa e Transportit TCP | UDP | Mobile IP

Shtresa e Rrjetit DHCP | ICMP | IP | IPv6 | RIP | IPX

Shtresa e te Dhenave ARP

Shtresa Fizike Ethernet Token Ring FDDI IEEE 802.11 AppleTalk X.25 Frame relay Bluetooth