SHEDH

20/12/2009 14:05

 Shkëmbimi elektronik i të dhënave - SHEDH nënkupton transferimin elektronik të informacionit nga kompjuteri në kompjuter duke shfrytëzuar standardet e pajtueshme për sajimin e informacionit.