Sistemi i informacionit

20/12/2009 14:01

 Sistemi i informacionit nënkupton sistemin e sajimit, të dërgimit, marrjen, ruajtjen ose edhe përpunimin e mesazheve të të dhënave.